Taksteg till "panntak" med en rundad stegyta av halksäker profilplåt som gör att steget passar alla taklutningar. Stegen monteras var för sig med krok runt bärläkten. Stegen är typgodkända och får användas då fasadhöjden ej överstiger 4 m eller taklutningen över 45 grader.

Pannbeskrivning

För andra typer av glidskydd finns en egen produktgrupp för det i menyn 'Glidskydd'

Inställningarst
%