Vårt egna wiresystem för fallskydd som uppfyller regler gällande fallskydd vid förflyttning på tak.

Med en wire som monteras längs takbryggan, takstegen, nockräcket eller direkt på taket får man en väldigt flexibel säkerhetslösning i samband med arbeten och underhåll på tak och andra utsatta arbetsställen. Användaren förankrar sin säkerhetslina i löparen som sitter på wiren och sedan kan hen röra sig fritt över hela takytan utan omkoppling. Vi erbjuder även en lösning där användaren med sin egen karbinhake kan ta sig förbi fästpunkterna med ett enkelt handgrepp dock utan att behöva koppla om sig efter vajern.

OBS! Weline system får bara monteras ihop med Weland taksäkerhetssystem och denna kalkyl är för raka montage där vi kan leverera en färdig längd på wiren. För system med sammanhängande wire i olika riktningar mellan t.ex. takbrygga och takstege krävs specialkunskaper.

Vilken produkt skall vajern monteras på?
Typ av stöd

Klo
Vi erbjuder även en lösning där användaren med sin egen karbinhake kan ta sig förbi fästpunkterna med ett enkelt handgrepp dock utan att behöva koppla om sig efter Wiresystemet.
Används ihop med löparen eller karbinhake på horisontella och vertikala sträckor. Maximalt avstånd mellan stöd är 10 meter upptill 15 graders lutning. Mellan 15-50 graders lutning är maximalt avstånd 2,5 meter. Över 50 grader lutning maximalt 1,2 meter.

Spår
Användaren förankrar sin säkerhetslina i löparen som sitter på vajern och sedan kan hen förflytta sig fritt över hela takytan utan omkoppling.
Används med fördel ihop med löparen på horisontella eller flacka sträckor (maximalt 15 grader). Används ej till takstegen

Rör
Används när man vill dra wiren längs höjdskillnader eller böjar. Användaren kopplar sig till en öppen löpare och kan sedan förflytta sig fritt längs wiren eller takytan. Kan även monteras längs fasadstege och branta lutningar med fallstopps försedda stödpunkter. (OBS! Rör går ej att väljas samtidigt som man konfigurera takbrygga eller nockräcke utan måste läggas till enskilt under menyn "Wiresystem")

Inställningar

Information angående wirelängder. För snabbare leveranser finns ett antal lagerförda standardlängder; 3, 5, 7, 9, 12, 15, 20, 25, 30, 35 meter.
m
m
st
st
%